info@koala-express.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Koala express sp. z o.o. szanuje i chroni Twoją prywatność. Przeczytaj poniżej, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób postępowania z danymi dostarczonymi nam lub zebranymi przez nasze platformy cyfrowe, które umożliwiają odwiedzającym dostęp do naszej witryny i korzystanie z naszych usług. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i prawem lokalnym.

Koala express sp. z o.o. jest właścicielem serwisu koala-express.eu/pl i administratorem danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących kategorii osób:

 • klienci,
 • potencjalni klienci,
 • użytkownicy naszej strony internetowej,
 • nasi dostawcy i partnerzy biznesowi.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie z góry określonych, zgodnych z prawem celów oraz z wykorzystaniem odpowiedniej podstawy prawnej. W poniższych punktach możesz przeczytać, jakie cele i podstawy prawne stosujemy dla poszczególnych grup osób.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu przetwarzania, dla którego zebraliśmy dane osobowe. Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy je do czasu Twojego odwołania. Okresy przechowywania dla przetwarzania w indywidualnym celu zostały szczegółowo określone w poniższych punktach.

Jak zbieramy Twoje dane?

Zbieramy informacje, które nam przekazujesz, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie produktów, usług lub informacji, logujesz się na naszych stronach internetowych, uczestniczysz na forach publicznych lub innych działaniach w naszych narzędziach cyfrowych, odpowiadasz na ankiety lub w inny sposób komunikujesz się z nami. Zbieramy dane za pomocą różnych technologii, takich jak pliki cookie. Możesz przeczytać więcej o plikach cookie.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w zależności od relacji, jaką masz z nami. Cele zostały szczegółowo określone w poniższych tabelach, w tym okresy przechowywania.

Kiedy działasz jako klient:

Cel przetwarzania

Przetwarzane przez nas dane osobowe

Podstawa prawna

Okres trwałości

Wysyłanie newsletterów

e-mail, imię i nazwisko

Wyrażenie zgody

Do odwołania

Wysyłka spersonalizowanych e-biuletynów za pomocą profilowania

adres e-mail, imię i nazwisko, dane profilowe

Wyrażenie zgody

Do odwołania

Komunikacja marketingowa oparta na profilowaniu

Dane profilowe

Wyrażenie zgody

Do odwołania

Komunikowanie się z Tobą na podstawie Twojego zapotrzebowania

adres e-mail lub numer telefonu, imię i nazwisko

Uzasadniony interes w zapewnieniu skutecznej komunikacji z osobami fizycznymi,

3 miesiące od zakończenia komunikacji

Wysyłka ankiet dot. satysfakcji

adres e-mail, imię i nazwisko, dane z ankiety

Optymalizacja biznesu i zapewnienie odpowiedniej oferty

1 rok od ankiety

Wykonywanie analiz statystycznych

Zagregowane dane o zakupach, odsłonach i innych działaniach w serwisie, które nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej

Optymalizacja biznesu i zapewnienie odpowiedniej oferty

1 rok

Zapewnienie bezpieczeństwa witryny

Adres IP

Uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa strony internetowej i zakupów

1 rok

Dochodzenie roszczeń prawnych i ochrona naszych praw

Dane zależą od roszczenia prawnego, zawsze z poszanowaniem zasady minimalizacji

Prawo

Zgodnie z prawem

Gdy występujesz jako dostawca, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych i przechowujemy je przez 5 lat od zawarcia umowy lub. zakończenie współpracy biznesowej. W przypadku sporu dane osobowe przechowujemy do czasu wydania ostatecznej decyzji właściwego organu.

Profilowanie to zbieranie i przetwarzanie danych osobowych o osobie, na podstawie których tworzony jest jej profil. W ten sposób możemy zaoferować Ci produkty, które Cię interesują i są dopasowane do Twoich zainteresowań. Profilowania będziemy używać tylko za Twoją zgodą.

W firmie Koala express sp. z o.o. do profilowania wykorzystujemy następujące kategorie danych: historia i treść zakupu, lokalizacja zakupu, czas zakupu.

Przekazywanie danych osobowych

Nie udostępnimy Twoich danych osobowych innym osobom, z wyjątkiem następujących przypadków:

Gdy firmy stowarzyszone lub strony trzecie świadczą usługi w naszym imieniu, na przykład odpowiadają na Twoje prośby lub dostarczają pakiety i usługi klientom i tym podobne. Firmy te nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów innych niż te wymagane przez prawo. Należą do nich m.in. usługi kurierskie, dostawcy poczty e-mail itp.
Kiedy udostępniamy dane osobowe w firmie lub podmiotom trzecim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych klientów, ochrony ich praw i własności zgodnie z procedurami prawnymi lub w innych przypadkach, przyjmujemy w dobrej wierze, że ujawnienie jest wymagane przez prawo . Należą do nich m.in. doradcy IT i finansowi, zewnętrzni doradcy prawni itp.

Wszystkie osoby trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, są zobowiązane do ochrony danych osobowych odrębną umową. Osoby trzecie nie mogą również wykorzystywać tych danych osobowych do celów innych niż określone w umowie.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność Twoich informacji są dla nas niezwykle ważne. Nasza firma wdraża techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i zmianą.

Środki te obejmują:

regularna aktualizacja oprogramowania, sprzętu i sprzętu aplikacyjnego,
edukacja pracowników,
weryfikacja i kontrola podmiotów przetwarzających umowy; oraz
odpowiednią ochronę pomieszczeń przedsiębiorstwa.

Regularnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa, aby uwzględnić odpowiednie najnowocześniejsze technologie i metody. Należy pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań żadne środki bezpieczeństwa nie są kompletne ani takie, że nie można ich obejść.

Twoje prawa

W ramach przetwarzania danych osobowych masz do dyspozycji określone uprawnienia, z których korzystasz kontaktując się z nami w formie pisemnej.

Należy pamiętać, że możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów i usług, jeśli nie pozwolisz nam na zbieranie Twoich danych osobowych, a niektóre z naszych usług mogą nie być w stanie uwzględnić Twoich zainteresowań i preferencji. Np. jeśli nie podasz nam adresu dostawy, nie możemy zawrzeć z Tobą umowy, ponieważ nie możemy zagwarantować dostawy zamówionych produktów bez adresu.

Możesz skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem

Koala express sp. z o.o.,
Żwirki I Wigury 16A, 

02092, Warsaw

z dopiskiem ochrona danych osobowych lub e-mailem na adres info@koala-express.com z tematem ochrona danych osobowych. Na Twoją prośbę odpowiemy w ciągu miesiąca z możliwością przedłużenia terminu o dodatkowy miesiąc. W przypadku przedłużenia powiadomimy Cię w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej prośby.

Masz następujące prawa:

 • Dostęp do danych osobowych: możesz zażądać od nas informacji o tym, czy przetwarzamy dane osobowe o Tobie, a jeśli tak, możesz zażądać dostępu do danych osobowych i informacji o przetwarzaniu (jakie dane przetwarzamy i skąd te dane pochodzą).
 • Sprostowanie danych osobowych: możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie niekompletnych czy niedokładnych danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych: możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (na przykład podczas sprawdzania poprawności lub kompletności Twoich danych osobowych).
 • Usuwanie danych osobowych: możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych (nie możemy usunąć danych osobowych, które przechowujemy ze względu na wymogi prawne lub na podstawie stosunku umownego).
 • Wydruk danych osobowych: możesz żądać od nas udostępnienia danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Cofnięcie zgody: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolny sposób określony w niniejszym dokumencie. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale możliwe jest, że w wyniku jej wycofania nie będziesz już mógł korzystać z niektórych usług.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub przekazywania Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu, gdy wykorzystujemy twoje dane do celów marketingu bezpośredniego za pomocą spersonalizowanych lub indywidualnych ofert („profilowanie”).
 • Możesz wnieść sprzeciw w dowolny sposób określony w niniejszym dokumencie.


Prawo do przenoszenia danych:

 • Masz prawo zażądać wydruku danych osobowych, które nam przekazałeś. Dostarczymy Ci dane w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do odczytu maszynowego formie. Masz prawo przekazać te informacje innemu, wybranemu przez siebie operatorowi.
 • Jeżeli jest to technicznie możliwe, możesz zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Informujemy, że administrator może zażądać od Ciebie dodatkowych danych w celu wiarygodnej identyfikacji w przypadku realizacji praw dotyczących danych osobowych i może odmówić podjęcia działań tylko wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie wiarygodnie Cię zidentyfikować.


Jeśli uważasz, że Koala express sp. z o.o. naruszy swoje obowiązki w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do Komisarza ds. Informacji, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres gp.ip@ip-rs.si. Więcej informacji na temat Rzecznika Informacji i przetwarzania danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.ip-rs.si/.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności
Od czasu do czasu niniejsze oświadczenie może być zmieniane poprzez dostosowanie go do najnowszych technologii, praktyk przemysłowych, wymogów prawnych lub do innych celów. Na naszych platformach cyfrowych zostanie opublikowana ważna wersja oświadczenia o ochronie prywatności. Radzimy regularnie monitorować Oświadczenie o ochronie prywatności, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskamy Twoją zgodę przed wprowadzeniem zmian.

Komentarze i pytania
Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z Koala express sp. z o.o., ZŻwirki I Wigury 16A, 02092, Warsaw lub e-mailem info@koala-express.com.