info@koala-express.com

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU

 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA A VRÁTENIE TOVARU


Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo do 14 dní od obdržania tovaru oznámiť spoločnosti ( prostredníctvom e-mailu: info@koala-express.com), že odstupuje od zmluvy bez toho, aby musel svoje rozhodnutie odôvodniť. Lehota začína plynúť jeden deň po dátume prijatia. Jediné náklady, ktoré spotrebiteľ nesie v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady na vrátenie tovaru.

*Pred odoslaním balíka si skontrolujte potvrdenie objednávky alebo faktúru, ktorú ste dostali e-mailom v čase objednávky, aby ste sa uistili, že ste si produkt naozaj zakúpili v našom internetovom obchode. V prípade, ak nám doručíte produkt, ktorý nie je náš, nezodpovedáme za vašu chybu a balík nevraciame.

Po podaní vyhlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy musíte tovar vrátiť do 14 dní odo dňa, kedy ste predložili vyhlásenie.

Tovar môžete vrátiť tak, že ho odovzdáte na najbližšej Packeta pobočke. Zoznam všetkých pobočiek môžete nájsť tu: https://www.zasilkovna.cz/pobocky. Pri odovzdávaní zásielky budete potrebovať identifikačné číslo na vrátenie zásielky, ktoré Vám pri odstúpení od zmluvy pošleme na Vašu e-mailovú adresu.

Tovar je považovaný za včas vrátený v prípade, ak ho pošlete pred uplynutím 14 -dňovej lehoty na vrátenie. Produkty je potrebné vrátiť nepoškodené v rovnakom množstve a v pôvodnom obale resp. obale, ktorý chráni produkt rovnakým spôsobom ako pôvodný obal. Poškodené produkty, produkty v zmenenom množstve a v nevhodnom balení nie je možné vrátiť.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy hradíte iba náklady na vrátenie tovaru, ktoré nepreplácame.

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zaplatili, vrátime vám všetky prijaté platby, ktoré ste zaplatili za objednávku, hneď alebo najneskôr do 8 dní od vrátenia zásielky na našu adresu. Zásielka sa považuje za vrátenú na našu adresu, keď ju sklad zaregistruje ako vrátenú zásielku. Vyhradzujeme si právo zadržať prijaté platby až do vrátenia produktov, ktoré sú predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ nesmie tovar neobmedzene používať do odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže vykonať kontrolu a test produktu v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na zistenie stavu produktu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie následkom správania, ktoré nebolo nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

 Reklamácie

V prípade, ak zistíte, že váš produkt nefunguje správne alebo vám bol poslaný nevyhovujúci alebo poškodený produkt, môžete:

 • Uplatniť dodaciu záruku,
 • Uplatniť záruku na technické produkty a
 • Uplatniť reklamáciu produktu.

Reklamácia produktu z dôvodu vecnej chyby

Kedy ide o vecnú chybu:

 1. ak vec nemá vlastnosti potrebné na jej bežné použitie alebo predaj;
 2. ak vec nemá vlastnosti potrebné na zvláštne použitie, na ktoré ju kupujúci kupuje, hoci to bolo predávajúcemu známe alebo mu malo byť známe;
 3. ak vec nemá vlastnosti a výhody, ktoré boli výslovne alebo ticho dohodnuté alebo predpísané;
 4. ak predávajúci dodal vec, ktorá sa nezhoduje so vzorom alebo modelom, okrem prípadov, kedy bol vzor alebo model zobrazený len na informatívne účely.

Predávajúci zodpovedá za vecné vady tovaru, ktoré sa prejavia do dvoch rokov od zistenia vady a predávajúci je povinný na reklamáciu odpovedať do 8 dní. 

 • Ak produkt nefunguje správne, má chybu alebo nespĺňa vaše očakávania, napíšte nám na info@koala-express.com a my vám pomôžeme s potrebným vysvetlením. Týmto spôsobom zabránite prípadnému nesprávnemu používaniu produktu a jeho poškodeniu, či prípadným zraneniam vás alebo druhej osoby.
 • Ak má váš produkt vecnú chybu, oznámte nám to prosím hneď, akonáhle chybu zistíte, no najneskôr do 14 dní odo dňa zistenia chyby. Na e-mail nám pošlite fotografiu alebo video produktu, z ktorého bude jednoznačne zreteľné, že má produkt chybu. Ak to bude potrebné, požiadame vás, aby ste nám produkt vrátili na kontrolu a zistenie vady na produkte.
 • Na produkty, o ktorých zistíme, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného používania alebo zaobchádzania, ktoré nebolo nevyhnutne potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru, nebude možné uplatniť reklamáciu. 
 • Ak uplatníte vecnú chybu a požiadate o vrátenie peňazí, vrátia sa vám iba náklady na tovar, no nie za služby (expresné doručenie, príplatok za dobierku a poistenie balíka)  

Ak uplatníte vecnú chybu, môžete požiadať o:

 • výmenu produktu,
 • vrátenie kúpnej ceny,
 • alebo primerané vrátenie kúpnej ceny.

UPOZORNENIE: Koala express s.r.o. akceptuje vrátenie iba tých zásielok, ktoré obsahujú produkty zakúpené na našej Webovej stránke. Všetky zásielky, ktoré nám budú poslané a nebudú obsahovať produkty zakúpené u nás, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.

Záruka

Na niektoré položky z našej ponuky sa vzťahuje 12-mesačná záruka. Záruku môžete uplatniť iba na technické predmety a elektronické zariadenia v našej ponuke. Záruka plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záruku môžete uplatniť v súlade s článkom 19 Zákona o ochrane spotrebiteľa na základe faktúry, ktorá platí ako záručný list.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť záruku v prípade, že k reklamácii nebude pripojená faktúra alebo bude faktúra nečitateľná resp. bude inak neúplná.

Záruka neplatí v prípade:

 • fyzických zranení;
 • opotrebenia vzniknutého v dôsledku používania;
 • chýb vyplývajúcich z nesprávneho, nevhodného a nedbanlivého použitia tovaru.

Produkty, na ktoré chcete uplatniť záruku, treba skontrolovať, preto k záručným reklamáciám priložte fotografiu alebo videá zobrazujúce chybu. Ak to bude potrebné, požiadame vás, aby ste nám produkt vrátili na kontrolu a zistenie vady na produkte.

V prípade, ak vám schválime požiadavku na reklamáciu, zabezpečíme vám nový produkt, máte tiež právo požiadať o opravu svojho produktu, pri čom vás upozorňujeme, že doba opravy je dlhšia ako dodacia lehota nového produktu. V prípade, ak oprava trvá viac ako 45 dní, vymeníme vám produkt za nový a ak to nie je možné, vrátime vám kúpnu cenu za produkt v plnej výške.

Vrátenie poškodených zásielok

Ak si všimnete, že je tovar alebo obal fyzicky poškodený, chýba v ňom obsah alebo javí známky otvorenia, musíte začať proces reklamácie u spoločnosti, prostredníctvom ktorej vám bol balík doručený. To môžete urobiť tak, že balík odmietnete. Spolu so spoločnosťou, ktorá vám balík doručila, sa postaráme o to, aby bola reklamácia vyriešená v čo najkratšom čase. Odporúčame vám však, aby ste balík otvorili v prítomnosti kuriéra, aby mohol kuriér zaznamenať akékoľvek škody počas jeho prítomnosti v čase doručenia balíka.